Gruntowanie – Co? Gdzie? Kiedy?

Gruntowanie to nieodzowna czynność poprzedzająca szpachlowanie i malowanie ścian. Pozwala wyrównać chłonności obrabianych powierzchni, wzmocnić podłoże lub poprawić jego przyczepność.

Na rynku dostępnych jest kilka różnych typów gruntów. Każdy przydatny jest do na innym etapie prac budowlanych. W trakcie szpachlowania i malowania ścian prawdopodobnie zajdzie potrzeba zastosowania trzech rodzajów środków gruntujących (możemy skorzystać z oferty produktów firmy Śnieżka):

Wzmacnianie podłoża

Działanie preparatów gruntujących, wzmacniających podłoże ma na celu jego głęboką penetrację i związanie jego luźnych elementów oraz wzmocnienie jego struktury. Grunty tego typu są najbardziej przydatne w pierwszej fazie remontu, gdy mamy do czynienia ze starymi tynkami cementowo-wapiennymi i starymi powłokami malarskimi. Mogą one być słabe, luźne i wymagać głębokiego zespolenia. Po oczyszczeniu ściany z odpadających, kruszących się powierzchni, jeszcze przed szpachlowaniem ubytków i pęknięć należy użyć preparatu ACRYL-PUTZ® Grunt polimerowy głęboko penetrujący GP 41ACRYL-PUTZ® GP41 GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCYACRYL-PUTZ® GP41 GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCYZobacz więcejKup online. Zawiera on w swoim składzie specjalny, podwójny układ żywic, które doskonale wiążą luźne elementy podłoża i wzmacniają jego strukturę. Dodatkowo grunt polimerowy głęboko penetrujący zwiększa przyczepność oraz zapewnia prawidłowe wysychanie nakładanych później wyrobów, np. gładzi szpachlowych. Zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża.

ACRYL-PUTZ® Grunt polimerowy głęboko penetrujący GP 41ACRYL-PUTZ® GP41 GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCYACRYL-PUTZ® GP41 GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCYZobacz więcejKup online zalecany jest pod masy szpachlowe, farby, kleje i powłoki wyrównujące na sufity, ściany i posadzki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. przeznaczony do gruntowania mocno chłonnych podłoży ceglanych, cementowych, wapiennych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, betonowych itp.

Zwiększanie przyczepności podłoża

Możemy zetknąć się z sytuacją, w której powierzchnia przeznaczona do szpachlowania nie będzie wystarczająco przyczepna. Wówczas należy skorzystać z gruntu poprawiającego ten parametr. Preparat ACRYL-PUTZ® Grunt polimerowy kontakt GK 42ACRYL-PUTZ® GK42 GRUNT KONTAKTACRYL-PUTZ® GK42 GRUNT KONTAKTZobacz więcejKup online ma za zadaniem stworzenie powłoki zczepnej dla nakładanych później wyrobów na podłożach gładkich i śliskich. Umożliwia to jego specjalna receptura, w składzie, której znajduje się m.in. odpowiednia żywica, a także kruszywo kwarcowe nadające powłoce szorstką strukturę.

ACRYL-PUTZ®Grunt polimerowy kontakt GK 42 kontaktACRYL-PUTZ® GK42 GRUNT KONTAKTACRYL-PUTZ® GK42 GRUNT KONTAKTZobacz więcejKup online przeznaczony jest do gruntowania gładkich podłoży – betonowych, ceglanych, wapiennych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, betonowych.

Wyrównywanie chłonności

Osiągnięcie jednorodnej struktury i powierzchni szpachlowanych lub malowanych możliwe jest tylko i wyłącznie, gdy całe podłoże charakteryzuje się jednakową chłonnością. Dlatego do wyrównania chłonności powierzchni należy doprowadzić przed szpachlowaniem całopowierzchniowym a następnie przed malowaniem. W tym celu należy użyć gruntu uniwersalnego. Produkt firmy Śnieżka - ACRYL-PUTZ® Grunt polimerowy uniwersalny GU 40ACRYL-PUTZ® GU40 GRUNT UNIWERSALNYACRYL-PUTZ® GU40 GRUNT UNIWERSALNYZobacz więcejKup online zwiększa przyczepność oraz zapewnia prawidłowe wysychanie nakładanych później wyrobów. Zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża. Wnika w nie i wiąże luźne kruszywa. GU 40 Grunt polimerowy uniwersalnyACRYL-PUTZ® GU40 GRUNT UNIWERSALNYACRYL-PUTZ® GU40 GRUNT UNIWERSALNYZobacz więcejKup online zawiera w swoim składzie specjalny, podwójny układ żywic, które doskonale wiążą luźne elementy podłoża i wzmacniają jego strukturę. Doskonale sprawdza się w przypadku podłoży mocno chłonnych, wyjątkowo słabych i luźnych. Może być stosowany zamiennie z gruntem głęboko penetrującym.

Galeria: