Instrukcja przyklejania płyt gipsowo-kartonowych

Podłoże przeznaczone do klejenia powinno być trwałe, z zakończonymi procesami wiązania, suche, pozbawione zatłuszczeń, starych powłok farbiarskich, luźnych ziaren tynku i pyłu, nie objęte korozja biologiczną.

Podłoże DO klejenia

W celu ujednolicenia chłonności podłoża należy całą jego powierzchnię zagruntować stosując Impregnat Wzmacniająco-Gruntujący SUPER DOM, a w przypadku gładkich betonowych podłoży – Podkład Gruntujący PA 10 FOVEO TECH.

ujednolicenia chłonności podłoża

Przygotowanie płyt gipsowo-kartonowych należy rozpocząć od docięcia ich do wysokości ściany pomniejszonej o 15 mm – dla zachowania odpowiednich szczelin pomiędzy podłogą a stropem

przygotowanie płyt gipsowo-kartonowych

Przed rozpoczęciem przyklejania płyt należy wykonać wszelkie prace posadzkarskie i podtynkowe, związane np. z instalacją elektryczną. W płytach należy także wyciąć wszelkie otwory np. na gniazdka lub lampy przyścienne itp.

przed rozpoczęciem przyklejania płyt należy wykonać

Przygotować Klej Gipsowy ACRYL-PUTZ®ACRYL-PUTZ® KG31 KLEJ GIPSOWYACRYL-PUTZ® KG31 KLEJ GIPSOWYZobacz więcejKup online zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu. Należy zwrócić uwagę, aby zarobioną masę zużyć w czasie około 1 godz., a każdorazowe zarobienie wykonywać używając czystych narzędzi i opakowań.

przygotwować klej gipsowy Acryl Putz®

Klejenie przeprowadzać w temperaturze od +5 0C do +30 0C z użyciem nierdzewnej pacy, kielni lub szpachelki

używać nierdzewnej pacy, kielni lub szpachelki

Na powierzchnię płyty nakładać klej w formie placków o grubości 2 cm i średnicy ok. 10 cm w odstępach ok. 30-40 cm, oraz kilku placków rozciągniętych wzdłuż jej krawędzi.

na powierzchni płyty nakładać klej w formie placków

Płytę przyłożyć do ściany i lekko docisnąć wykorzystując łaty budowlane o dł. 1 lub 2 m. Należy pozostawić szczeliny pomiędzy płytami ok. 2 mm, pomiędzy płytą a sufitem 5 mm, pomiędzy płytą na podłogą 10 mm. Umożliwią one swobodną cyrkulację powietrza i pozwolą na prawidłowe związanie kleju.

płytę przełożyć do ściany i lekko docisnać wykorzystując łaty

Do prawidłowego pionowania należy użyć poziomicy przykładając ją do powierzchni płyty. Czas potrzebny na korektę położenia wynosi do 10 min. Kolejną płytę należy pasować po czasie min. 15 minut.

Do prawidłowego pionwania

Przed końcowym wyschnięciem kleju gipsowego należy przy pomocy poziomicy dokonać kontroli ułożenia płyt na ścianie.

przed końcowym wyschnięciem kleju gipsowego

W bezpośrednim sąsiedztwie otworów okiennych, umywalek, kominów itp. zaprawę należy nanosić w sposób ciągły na całą powierzchnię przyklejanej płyty.

w bezpośreniim sąsiedztwie otworów okiennych

W przypadku podłoży o znacznych nierównościach, przekraczających 20 mm, zaleca się wstępne zniwelowanie różnic poprzez przyklejenie pasków z płyty gipsowo-kartonowej o szerokości 10 cm. Paski należy kleić w pionie i poziomie, w odstępach co 60 cm.

w przypadku podłoży o znacznych nierónościach

Po całkowitym związaniu kleju można przystąpić do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych używając odpowiednio:
przy metodzie beztaśmowej – Masy szpachlowej ACRYL-PUTZ®ACRYL-PUTZ® MS30 MASA SZPACHLOWA DO SPOINOWANIA PŁYT G-KACRYL-PUTZ® MS30 MASA SZPACHLOWA DO SPOINOWANIA PŁYT G-KZobacz więcejKup online do beztaśmowego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych,
przy metodzie z taśmą lub flizeliną – Masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTZobacz więcejKup online.

po całkowitym związaniu kleju można przystąpić do spoinowania

Galeria: