Instrukcja spoinowania płyt gipsowo-kartonowych

Łączenie płyt z użyciem taśmy z włókna szklanego

Przed przystąpieniem do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych należy sprawdzić, czy są one prawidłowo przymocowane do podłoża lub konstrukcji metalowej, zgodnie z zasadami ich montażu.

Do łączenia płyt gipsowo-kartonowych należy użyć samoprzylepnej taśmy z włókna szklanego. W pierwszej czynności taśmę należy przykleić na łączeniu płyt.

przyklejanie taśmy włókna szklanego na łaczeniu płyt

Po połączeniu płyt taśmą należy nanieść na nią cienką warstwę masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTZobacz więcejKup online, a po jej przeschnięciu kolejną szerszą warstwę, aż do całkowitego zatopienia siatki.

przykrywanie taśmy masą szpachlową

Łączenie płyt z użyciem taśmy papierowej

W przypadku spoinowania z wykorzystaniem taśmy papierowej lub flizeliny z włókna szklanego ważne jest, aby masa szpachlowa miała odpowiednią konsystencję. W tym celu zaleca się rozcieńczenie masy ACRYL-PUTZ® FINISZACRYL-PUTZ® FS20 FINISZACRYL-PUTZ® FS20 FINISZZobacz więcejKup online poprzez dodanie ok. 5% czystej wody. Tak przygotowaną masę nakładamy na łączenie płyt gipsowo-kartonowych pamiętając, aby nakładana warstwa nie była zbyt cienka.

nakładanie warstwy Acryl Putz® Finish na łączeniu płyt

Kolejną czynnością jest nałożenie taśmy papierowej na masę szpachlową i śnięcie jej w taki sposób, aby wycisnąć nadmiar szpachli spod taśmy.
Należy uważać, aby przy tej czynności nie rozerwać taśmy. W celu uzyskania lepszego poślizgu zaleca się przy dociskaniu szpachelką nałożyć na nią niewielką ilość masy. Ważne jest, aby zatopiona taśma znajdowała się pomiędzy masą szpachlową.

nakładanie taśmy papierowej  i dociskanie  jej szpachelką

Po wyschnięciu nałożonych warstw, przy użyciu szerszej szpachelki, można nałożyć kolejną warstwę ACRYL-PUTZ® FINISZACRYL-PUTZ® FS20 FINISZACRYL-PUTZ® FS20 FINISZZobacz więcejKup online, tak aby taśma papierowa została w pełni pokryta masą. Czynność tę powtarzamy nakładając coraz szerszymi pasmami szpachlę. Łącznie w trakcie spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy papierowej lub flizeliny należy nałożyć 3 warstwy masy szpachlowej.

nakładanie masy szpachlowej na zespoinowene płyty

Szlifowanie

Po wyschnięciu szpachlę należy przeszlifować za pomocą packi z papierem lub siatką ścierną.

szlifowanie nałożonej masy szpachlowej

Zalecana granulacja materiału ściernego: 100-150. Przeszlifowane podłoże bezwzględnie należy dokładnie odpylić przed malowaniem farbą podkładową.

W celu dokonania kontroli wykonanych prac należy skierować źródło światła (latarka, lampka) równolegle do ściany. Umożliwi to dostrzeżenie ewentualnych nierówności i źle wyszlifowanych miejsc.

kontrola spoinowania z użyciem latarki

Galeria: