Szpachlowanie sufitu - poradnik krok po kroku

Szpachlowanie sufitu zasadniczo nie różni się od szpachlowania ścian i jest dosyć łatwe w wykonaniu jeżeli pracę wykonujemy zgodnie z zasadami. Jednak inaczej podejdziemy do szpachlowania sufitu tradycyjnego a inaczej do szpachlowania sufitu z płyt gipsowo-kartonowych.

Szpachlowanie sufitu przez profesjonalistę

Szpachlowanie sufitu betonowego

Przed rozpoczęciem szpachlowania sufitu tradycyjnego, betonowego należy zgromadzić odpowiednie materiały i narzędzia. Aby dobrze wykonać zadanie będziemy potrzebowali:

- masę naprawczą ACRYL-PUTZ® FX23 FLEXACRYL-PUTZ® FX23 FLEXACRYL-PUTZ® FX23 FLEXZobacz więcejKup online

- gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® ST10 STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTZobacz więcejKup online

- grunt polimerowy uniwersalny ACRYL-PUTZ® GU 40ACRYL-PUTZ® GU40 GRUNT UNIWERSALNYACRYL-PUTZ® GU40 GRUNT UNIWERSALNYZobacz więcejKup online

- pędzel i wałek malarski; 

- szpachelki ze stali nierdzewnej – wąska i szeroka; 

- wiadro; 

- mieszadło do rozrabiania gładzi.

Krok 1. Przygotowanie sufitu do szpachlowania

Przed przystąpieniem do szpachlowania sufitu betonowego należy przygotować jego powierzchnię. Powinna ona byś spójna i wolna od starych powłok malarskich. W tym celu przy pomocy szpachelki usuwamy stare powłoki lakiernicze oraz luźny tynk. Następnie cały sufit gruntujemy przy pomocy gruntu głębokopenetrującego i szybkoschnącego ACRYL-PUTZ GR43 GRUNT PRO w celu wyrównania chłonności i uzyskania spójnego podłoża. Gruntowanie wykonujemy pędzlem.

Właściwe przygotowanie sufitu do gruntowania

Jeżeli na suficie pojawią się pęknięcia, rysy i ubytki to naprawiamy je przy pomocy masy naprawczej ACRYL-PUTZ® FX23 FLEXACRYL-PUTZ® FX23 FLEXACRYL-PUTZ® FX23 FLEXZobacz więcejKup online. Jest to produkt gotowy z dodatkiem włókna szklanego. Ze względu na wysoką i stałą elastyczność można ją stosować na pęknięcia o szerokości do 5 mm bez konieczności stosowania taśm zbrojeniowych. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z większymi ubytkami to możemy zastosować do napraw powierzchni gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® ST10 STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTZobacz więcejKup online, która nie pęka nawet w grubych warstwach, do 3cm, przy pojedynczych ubytkach. Po wyschnięciu mas szpachlowych naprawiane miejsca ponownie gruntujemy.

Krok 2. Szpachlowanie sufitu

Przygotowaną, odpyloną powierzchnię sufitu możemy zacząć szpachlować. W tym celu rozrabiamy pożądaną ilość masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® ST10 STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTZobacz więcejKup online we wiadrze, przy pomocy mieszadła. Należy pamiętać, że przygotowanie szpachli należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na jej opakowaniu. Szpachlowanie sufitu betonowego rozpoczynamy od miejsc trudno dostępnych. Kierujemy się od otworu okiennego w głąb pomieszczenia. Należy pamiętać żeby cały czas utrzymywać narzędzia w czystości. Małą szpachelką ze stali nierdzewnej nakładamy masę szpachlową na pacę szeroką. Szeroką pacą nakładamy gładź na sufit dociskając tak, aby masa dokładnie przylegała do powierzchni.

Początek szpachlowania

Gładź nakładamy na sufit dwukrotnie. Wysuszone powierzchnie wygładzamy papierem ściernym, gąbką szlifierską lub siatką o gradacji 100/150. Aby przygotować sufit do malowania i tapetowania odpylamy i gruntujemy go preparatem ACRYL-PUTZ GR43 GRUNT PRO. Gruntowanie przeprowadzamy wałkiem malarskim.

Szpachlowanie sufitu z płyt GK

Szpachlowanie sufitu podwieszanego, wykonanego z płyt GK ogranicza się do spoinowania płyt oraz zaszpachlowania otworów po wkrętach. Do szpachlowania sufitu z płyt GK będziemy potrzebowali: 

- masę szpachlową ACRYL-PUTZ®MS30ACRYL-PUTZ® MS30 MASA SZPACHLOWA DO SPOINOWANIA PŁYT G-KACRYL-PUTZ® MS30 MASA SZPACHLOWA DO SPOINOWANIA PŁYT G-KZobacz więcejKup online

- gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZACRYL-PUTZ® FS20 FINISZACRYL-PUTZ® FS20 FINISZZobacz więcejKup online

- grunt głębokopenetrujący i szybkoschnący ACRYL-PUTZ GR43 GRUNT PRO

- pędzel i wałek malarski; 

- szpachelki ze stali nierdzewnej – wąska i szeroka; 

- wiadro; 

- mieszadło do rozrabiania gładzi; 

- paca do szlifowania, papier ścierny i kostka ścierna.

Przygotowanie płyt KG

Krok 1. Przygotowanie powierzchni

Przygotowanie powierzchni płyt GK do szpachlowania polega na zagruntowaniu płyt na łączeniach. Do tego celu używamy gruntu ACRYL-PUTZ GR43 GRUNT PRO. Nakładamy go przy pomocy pędzla.

Krok 2. Spoinowanie płyt GK

Szpachlowanie sufitu z płyt GK rozpoczynamy od wykonania spoin pomiędzy płytami GK i zaszpachlowania otworów po wkrętach. W tym celu rozrabiamy pożądaną ilość masy szpachlowej ACRYL-PUTZ®MS30ACRYL-PUTZ® MS30 MASA SZPACHLOWA DO SPOINOWANIA PŁYT G-KACRYL-PUTZ® MS30 MASA SZPACHLOWA DO SPOINOWANIA PŁYT G-KZobacz więcejKup online zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu. Masa ta, dzięki swoim właściwościom może być używana do wykonywania połączeń płyt GK bez taśmy zbrojącej. Spoinowanie takie wykonujemy w trzech etapach: 

- warstwa pierwsza - wypełnić spoinę i po około 50 min zbieramy nadmiar masy; 

- warstwa druga - szeroką pacą wypełniamy obszar spoiny tak by uzyskać równą i gładką płaszczyznę; 

- po wyschnięciu, w razie potrzeby nakładamy trzecią warstwę jeszcze szerszą szpachelką.

Zaspoinowane położone płyty KG

Ewentualne nierówności należy wyrównać poprzez szlifowanie. Masą szpachlową ACRYL-PUTZ®MS30ACRYL-PUTZ® MS30 MASA SZPACHLOWA DO SPOINOWANIA PŁYT G-KACRYL-PUTZ® MS30 MASA SZPACHLOWA DO SPOINOWANIA PŁYT G-KZobacz więcejKup online wypełniamy również otwory po wkrętach. Po obróbce i zagruntowaniu opisywana masa szpachlowa charakteryzuje się dużą gładkością i jest gotowa do malowania lub tapetowania.

Malowanie sufitu na biały kolor

Galeria: