W jaki sposób przechowywać i transportować gładzie i grunty?

Materiały budowlane zachowują pełnię swoich właściwości przez określony czas – jeśli jednak będą niewłaściwie magazynowane, może on ulec znacznemu skróceniu. To właśnie z tego powodu odpowiednie przechowywanie gładzi oraz gruntów jest tak istotne. Oto jakich zasad należy przestrzegać, by zakupione produkty nadawały się do użytku przez cały termin ważności.

Gładź w worku przed przygotowaniem do położenia

Z tego artykułu dowiesz się:

- dlaczego sposób transportu i magazynowania gładzi ma znaczenie,

- gładź i grunt – jak przechowywać je prawidłowo,

- o czym jeszcze pamiętać podczas magazynowania i transportu gładzi oraz gruntu.

Dlaczego sposób transportu i magazynowania gładzi ma znaczenie?

Gładzie i grunty to produkty o zróżnicowanym składzie, przeznaczeniu oraz parametrach. Uzyskują deklarowane przez producenta właściwości, jeśli są stosowane zgodnie z podaną przez niego instrukcją i w określonych warunkach. Trzeba jednak pamiętać, że na ostateczne cechy gładzi oraz gruntu ma także wpływ sposób ich przewożenia oraz przechowywania.

Nie tylko gładź po terminie nie nadaje się do użytku. Zarówno podczas transportu, jak i magazynowania materiały tego typu mogą być narażone na działanie wilgoci, słońca i podwyższonej lub zbyt niskiej temperatury. W wielu wypadkach chwilowy wpływ wymienionych czynników nie będzie miał wpływu na zdatność produktów do użytku, jednak jeśli są one narażone na kontakt z nimi przez dłuższy czas, mogą utracić swoje pierwotne cechy i po prostu się zepsuć, nawet jeśli wciąż nie upłynął termin ich ważności. To z kolei przekłada się na konieczność ponownego zakupu potrzebnych produktów i wzrost kosztów inwestycji (polecamy artykuł Jak obliczyć koszty kładzenia gładzi? – porady eksperta).

Uwaga!

Opakowania gładzi i gruntów mogą być również narażone na mechaniczne uszkodzenie, do czego dochodzi szczególnie podczas transportu. Zarówno produkty w workach, jak i w wiaderkach czy kanistrach powinny zostać na czas przewożenia unieruchomione – dzięki temu nie będą się przesuwały ani przewracały, co mogłoby doprowadzić do rozerwania lub pęknięcia opakowania. Jeśli są przewożone na przyczepie, warto też okryć je plandeką chroniącą przed ewentualnym deszczem.

Gładź i grunt – jak przechowywać je prawidłowo?

Do najgroźniejszych czynników negatywnie wpływających na jakość gładzi i gruntów należą woda, wilgoć, zbyt wysoka oraz za niska temperatura. W każdym wypadku należy więc przechowywać gładź i grunt w takim miejscu, by nie były one narażone na ich działanie.

Magazynowanie tego typu materiałów powinno odbywać się w zamkniętych pomieszczeniach, w których nie będzie im groziło bezpośrednie nasłonecznienie ani opady. Co bardzo ważne, pomieszczenie musi być także suche, niezawilgocone i wolne od pleśni czy grzybów. Optymalna do magazynowania temperatura oscyluje najczęściej w granicach 5-30 stopni Celsjusza – dotyczy to zarówno gotowych gładzi, takich jak ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZACRYL-PUTZ® FS20 FINISZACRYL-PUTZ® FS20 FINISZZobacz więcejKup online, jak i gładzi suchych typu ACRYL-PUTZ® ST10 STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTZobacz więcejKup online. Takie same warunki sprzyjają gruntom, m.in. emulsji podkładowej Śnieżka Grunt czy ACRYL-PUTZ GR43 GRUNT PRO. Dokładne zasady, jakich należy przestrzegać podczas przechowywania gładzi i gruntów, znajdują się w karcie charakterystyki poszczególnych produktów.

Przechowywanie gładzi w pomieszczeniu

Sucha gładź – przechowywanie w pomieszczeniu zamkniętym

O czym jeszcze pamiętać podczas magazynowania i transportu gładzi oraz gruntu?

Aby mieć pewność, że gładź lub grunt nie zepsują się w trakcie przechowywaniae, trzeba pamiętać również o następujących zasadach:

- materiały układać z dala od źródeł ciepła znajdujących się w pomieszczeniu,

- grunt i gładź przechowywać w oryginalnych opakowaniach,

- otwarte opakowania, np. z gotową gładzią w wiaderku, szczelnie zamykać, by ich zawartość nie wyschła,

- chronić przed słońcem każdy grunt i gładź, nawet jeśli znajduje się w ciemnym opakowaniu,

- zwracać uwagę, by podłoże, na którym składowane są worki z suchą gładzią, nie było zawilgocone – suche mieszanki po zawilgoceniu nie nadają się do użytku.

W przypadku gruntów i gładzi przechowywanie ma ogromne znaczenie dla ich dalszej przydatności do użycia. Jeśli prace remontowo-budowlane trzeba przerwać lub po ich zakończaniu pozostały nam materiały, które mogą się jeszcze przydać, zapewnienie im odpowiedniego miejsca oraz warunków spowoduje, że nie utracą swoich właściwości użytkowych przed upływem daty ważności.

Galeria: