Odparzenia szpachli na ścianie - najczęstsze przyczyny

Odparzenia tynku wewnętrznego, którego ostatnią warstwę stanowi najczęściej gładź, są zwykle efektem błędów wykonawczych popełnionych na różnych etapach prac. Nieprawidłowości wychodzą na jaw już w niedługim czasie po ukończeniu robót wykończeniowych. Co może być ich przyczyną?

Naprawianie odparzonej powierzchni

Z tego artykułu dowiesz się:

- jak objawiają się odparzenia tynków,

- jakie są najczęstsze przyczyny odparzenia tynku,

- o czym pamiętać, by uniknąć odpadania szpachli.

Jak objawiają się odparzenia tynków?

Odparzenie tynku, w tym również gładzi, ma miejsce wtedy, gdy odpada on od ściany. Należy odróżnić jednak sytuację, w której zniszczone są ściany w starym mieszkaniu (o ich odnowieniu można przeczytać w teksie Jak odnowić stare ściany w mieszkaniu? - porady eksperta) od sytuacji, gdy niszczeniu ulegają tynki świeżo wykonane. To właśnie w drugim wypadku można mówić o odparzeniach – ich pojawienie się nie ma nic wspólnego z wieloletnią eksploatacją czy uszkodzeniami mechanicznymi. Przyczyny powstawania odparzeń tynku są niemal wyłącznie skutkiem błędów popełnionych przez wykonawców, w tym pośpiechu, złego doboru produktów lub nieprzestrzegania zaleceń producenta gładzi.

Co zrobić, gdy tynk odpada od ściany? Miejscowe naprawy często okazują się nieskuteczne – o poważniejszym problemie świadczy przede wszystkim duża liczba defektów pojawiających się w różnych miejscach. Najlepszym rozwiązaniem jest wtedy skucie całej gładzi i ponowne zaszpachlowanie ścian.

Odparzenie na tynku

Odparzenia tynku wewnętrznego

Jakie są najczęstsze przyczyny odparzenia tynku?

Tynk może odpadać w wielu różnych sytuacjach. Bardzo często odparzające się tynki są pochodną następujących zaniedbań:

- źle przygotowane podłoże – mowa o braku oceny stanu powierzchni przed nałożeniem tynku. Jeśli jest ona brudna, zatłuszczona, niezbyt zwarta lub pokryta łuszczącą się powłoką, nowa warstwa nie będzie się na niej dobrze trzymała. Podłoże nie może być również zbyt wilgotne, zamarznięte ani przegrzane. Dotyczy to zarówno samego tynku cementowo-wapiennego, jak i gładzi nakładanej na ostatnim etapie wygładzania ścian,

- braku gruntowania podłoża – zastosowanie preparatu gruntującego jest niezbędne do tego, by uniknąć zarówno odparzonego tynku cementowo-wapiennego, jak i odparzonego tynku gipsowego, które nakładamy na nowe podłoże. Również odpadanie gładzi może być efektem niezagruntowania podłoża. Właściwy grunt nie tylko zwiększy przyczepność kolejnej nakładanej na ścianę warstwy, ale także wzmocni jej strukturę i wyrówna jej chłonność – co bardzo ważne, do dalszych prac można przystąpić dopiero po utwardzeniu gruntu (zwykle zajmuje to 24 godziny). Nie można też zastępować gruntu emulsją podkładową ani mieszać go z farbą, by przyśpieszyć pracę,

- wybór złej gładzi – gładź gipsowa ACRYL-PUTZ® ST10 STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTACRYL-PUTZ® ST10 STARTZobacz więcejKup online lub ACRYL-PUTZ® ST12 START PRO nadaje się do suchych pomieszczeń wewnątrz budynku i pozwala wypełniać jednorazowo nawet większe ubytki. Gotowa gładź ACRYL-PUTZ® FS20 FinishACRYL-PUTZ® FS20 FINISZACRYL-PUTZ® FS20 FINISZZobacz więcejKup online sprawdzi się z kolei jako cienka powłoka wykończeniowa, a ACRYL-PUTZ® RV 13 RENOVAACRYL-PUTZ® RV13 RENOVAACRYL-PUTZ® RV13 RENOVAZobacz więcejKup online nadaje się do wilgotnych, nieogrzewanych wnętrz. Różne produkty mają więc odmienne parametry i przeznaczenie, którymi trzeba się kierować podczas zakupu.

Uwaga!

Błędem jest również aplikowanie gładzi na tynki cementowo-wapienne wcześniej niż po upływie 3- 4 tygodni, a na tynki gipsowe wcześniej niż po 2-3 tygodniach od ich wykonania. Jest to czas niezbędny do tego, żeby w tynku zaszły wszystkie reakcje chemiczne i aby mógł on uzyskać określone właściwości.

Aplikacja gładzi

Przyczyny odparzenia tynków – złe wykonawstwo

O czym jeszcze pamiętać, by uniknąć odpadania szpachli?

Przyczyny odparzenia tynku na ścianie mogą też dotyczyć samego procesu aplikacji na podłoże kolejnych warstw. Jedną z nich jest stosowanie produktów różnych producentów, które mogą wchodzić ze sobą w niepożądane reakcje chemiczne. Odparzania tynku wewnętrznego są też efektem nieprzestrzegania instrukcji użycia zamieszczonej na opakowaniu lub w karcie technicznej produktu, w których zawarte są wskazówki dotyczące optymalnej temperatury, w jakiej można stosować produkt, czasu potrzebnego na jego wyschnięcie czy maksymalnej grubości aplikowanych warstw.

Jak widać, odparzające się tynki są problemem, którego można z powodzeniem uniknąć. Aby było to możliwe, do odnawiania ścian należy stosować produkty jednego producenta, ściśle przestrzegając jego zaleceń na każdym etapie prac.

Galeria: