Połączenie ślizgowe - metoda łączenia płyty g-k ze ścianą

Przy zabudowie poddasza, montażu sufitu lub stawiania ścianek z płyt gipsowo-kartonowych często mamy do czynienia z sytuacją, gdy płyta g-k łączy się ze ścianą masywną. Wykonanie estetycznego a przede wszystkim trwałego połączenia tych dwóch materiałów może być trudne. Warto wówczas zastosować połączenia ślizgowe.

Problemem połączeń płyt gipsowo-kartonowych ze ścianami jest to, że po pewnym czasie na ich powierzchni pojawiają się rysy i pęknięcia. Powstawanie pęknięć jest wynikiem różnicy temperatur oraz różnej reakcji poszczególnych materiałów na wilgoć. Dodatkowo należy pamiętać, że konstrukcja budynku i podwieszany sufit lub ścianka z płyt g-k pracują, ulegając skurczom.

Łączenie płyt g-k ze ścianą połączeniem ślizgowym

Aby uniknąć problemów z pękającymi połączeniami płyt g-k ze ścianą należy zastosować połączenie ślizgowe, które pozwalają na wykonanie estetycznego, ale przede wszystkim trwałego połączenia. Pierwszym krokiem przy wykonywaniu połączenia ślizgowego będzie przyklejenie na styku płyty i ściany specjalnej taśmy, która z jednej strony posiada warstwę kleju a po stronie zewnętrznej jest śliska. Należy pamiętać aby pomiędzy płytą i ścianą zostawić szczelinę o szerokości 3- 5 mm.

Charakterystyczne dla taśmy do połączeń ślizgowych jest to, że masa szpachlowa, która uzupełni przestrzeń pomiędzy płytą g-k i ścianą nie zwiąże się z taśmą. Wynika to z faktu, że taśma pozbawiona jest adhezji czyli przylegania – łączenie się ze sobą powierzchniowych warstw ciał fizycznych lub faz stałych lub ciekłych.

Odpowiednio wykonane połączenia płyt

Tak przygotowane połączenie należy wypełnić masą szpachlową i pozostawić do wyschnięcia. Następnie wyschniętą powierzchnię należy przeszlifować a nadmiar taśmy odciąć. Ostatnim etapem pracy będzie wypełnienie połączenia akrylem.

Połączenie ślizgowe – trwałość i estetyka

Zastosowanie połączeń ślizgowych jest gwarantem trwałego i estetycznego połączenia płyt gipsowych tworzących sufit czy ściankę ze ścianą. Dzięki specjalnej taśmie masa szpachlowa nie łączy się trwale ze ścianą a co za tym idzie między zaszpachlowaną płytą i ścianą powstaje dylatacja, która powoduje, że oba połączenia może „pracować”. Uzyskujemy dzięki temu połączenie, które nie pęka i wygląda estetycznie.

Galeria: